Ga naar de website van de Gemeente Harderwijk
HomeHarderwijk Graffiti VrijWat houdt dat in:Harderwijk Graffiti VrijNieuwsHarderwijk Graffiti VrijNeem contact op.Harderwijk Graffiti VrijHarderwijk Graffiti VrijStart uw graffiti melding!
Harderwijk Graffiti Vrij Algemene Voorwaarden graffitibeleid gemeente Harderwijk (juli 2006)

De gemeente Harderwijk heeft voor de gehele stad, in het bijzonder de binnenstad, een beleid opgesteld voor het verwijderen van graffiti en wildplak vervuiling. Het graffitibeleid is zodanig opgesteld dat er voor eigenaren van gebouwen de mogelijkheid bestaat om op kosten van de gemeente Harderwijk graffiti en wildplak vervuiling te laten verwijderen. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Harderwijk het graffitibeleid uitgezet op de markt en is er met Van den Brink's schoonmaakbedrijf b.v. uit Harderwijk (hierna te noemen "het reinigingsbedrijf") een overeenkomst afgesloten tot de uitvoering van het graffitibeleid. Voor het kosteloos verwijderen van graffiti en/of wildplak vervuiling zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing:
  • Iedereen kan een melding maken van graffiti en/of wildplak vervuiling. Deze melding kan gedaan worden bij de gemeente Harderwijk via "Snel Herstel 411 333" of via de website: www.harderwijkgraffitivrij.nl.
  • Graffiti en/of wildplak vervuiling worden kosteloos verwijderd indien het de belevingssfeer van de openbare ruimte voor burgers negatief door wordt be´nvloed. Zijn de graffiti en/of wildplak vervuiling dus vanuit de openbare ruimte waar te nemen dan worden deze kosteloos verwijderd.
  • Gemelde graffiti en/of wildplak vervuiling wordt na goedkeuring van de eigenaar van het gebouw binnen drie werkdagen verwijderd. Racistische leuzen of kwetsende teksten worden binnen 12 uur verwijderd.
  • Bij melding van een graffiti en/of wildplak vervuiling dient u aan te geven aan of u eigenaar bent van het object. Als de melder niet zelf eigenaar is dan graag aangeven wie de eigenaar is van het object. Voor huurders is het van belang dat ze bij de melding aangeven wie de verhuurder/eigenaar is van hun object. Pas na goedkeuring van de eigenaar kan er worden overgegaan tot de reiniging van het object.
  • Betreffende de winkelcentragebieden gelegen binnen de gemeente Harderwijk wordt wekelijks een inspectieronde gemaakt om de aanwezige graffiti en/of wildplak vervuiling te verwijderen.
  • Indien vooraf of kort na het starten van de reinigingswerkzaamheden zichtbaar wordt of sprake is van schade aan de ondergrond, worden de reinigingswerkzaamheden direct gestaakt. Pas na overleg en goedkeuring van de eigenaar van het object worden de reinigingwerkzaamheden weer voortgezet.
  • Vanuit ervaring is genleken dat vooraf geen garantie kan worden gegeven dat een graffiti zich volledig laat verwijderen.
  • Indien de eigenaar van het object geen toestemming geeft voor het verwijderen van de aanwezige graffiti en/of wildplak vervuiling, worden er geen reinigingswerkzaamheden uitgevoerd. Het reinigingsbedrijf maakt hiervan melding bij de gemeente Harderwijk.
  • Indien er sprake is van een geveloppervlak waarop frequent graffiti en/of posters worden aangebracht, stelt het reinigingbedrijf aan de eigenaar voor een antigraffiti systeem aan te brengen op het oppervlak. De kosten voor het aanbrengen van een antigraffiti systeem zijn voor rekening van het reinigingsbedrijf.
Harderwijk Graffiti Vrij is een initiatief van Van den Brink's Schoonmaakbedrijf B.V. in samenwerking met de gemeente Harderwijk. Made by RG MEDIA